dr n med Irena Dawidiuk

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu ; Specjalizacja stopnia I i II w dziedzinie chorób wewnętrznych . W latach 1975-1991 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergicznych we Wrocławiu.

Rozwój zawodowy zawdzięcza swoim znakomitym Nauczycielom, jakimi byli kolejni Kierownicy Kliniki, czyli Panu prof. Władysławowi Chachajowi oraz Panu prof. Józefowi Małolepszemu, sławom polskiej interny i alergologii.

Jej praca doktorska Wpływ kwercetyny na przebieg doświadczalnej astmy oskrzelowej u świnek morskich, napisana pod kierunkiem Pana Profesora dr n. med; Józefa Małolepszego, została wyróżniona nagrodą  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego im. profesora Mieczysława Obtułowicza.

Należy do grona osób, które w dniu 15 listopada 1982 roku w Bydgoszczy na Konferencji Założycielskiej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, podpisały deklaracje Członków-Założycieli Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Pracowała w Klinice, w zespole klinik mieszczących się w zabytkowym kompleksie Szpitala Ojców Bonifratrów we Wrocławiu wśród znakomitych internistów, alergologów, nefrologów, chirurgów gdzie miała niepowtarzalną okazję do zgłębiania wiedzy medycznej.
W okresie, kiedy pracowała w Klinice Chorób Wewnętrznych i Alergicznych we Wrocławiu była przez kilkanaście lat opiekunem, z ramienia Kliniki, przyklinicznego Studenckiego Koła Naukowego, którego była wcześniej członkiem. Wychowankowie tego Koła to obecnie wybitni lekarze rożnych specjalności. Organizowała wtedy coroczne obozy szkoleniowe dla studentów oraz wakacyjne obozy szkoleniowo- zdrowotne dla dzieci otyłych i cukrzycowych wspólnie ze Studenckim Kręgiem Instruktorskim działającym wówczas przy Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W tym tez okresie nabierała doświadczenia zawodowego w zakresie fizjoterapii układu oddechowego oraz przyrodolecznictwa, pod kierunkiem Pana Profesora Józefa Małolepszego oraz Pana mgr. Henryka Pawlaka, wielce zasłużonego dla rozwoju fizjoterapii w Polsce badacza i praktyka technik masażu. Dzięki wieloletniej współpracy Kliniki z ośrodkiem sanatoryjnym w Szczawnie Zdroju w czasie corocznych służbowych miesięcznych pobytów w uzdrowisku poznawała arkana balnelogii pod uważnym okiem dr Tadeusza Podogrodzkiego.
Kilkuletnia praca w przychodniach przyzakładowych ( Volta, PREMO, PRESKO, Zakłady Mięsne we Wrocławiu) w utworzonych tam gabinetach fizjoterapii umożliwiła jej z jednej strony kontynuację praktyki w zakresie fizjo- i fizykoterapii, jak i poznanie realiów pracy lekarza zakładowego / lekarza medycyny pracy i wpływu warunków pracy na zdrowie pracowników.
Od 1998 r. na okres wielu lat zaangażowała się w działalność Klubów Puszystych powstających z inspiracji czasopisma SUPER LINIA . Współpracowała wtedy z ich Prezesem Panią mgr. Alicją Hładyszowską. Były to kluby z siedzibą we Wrocławiu, Brzegu Dolnym i Sobótce k. Wrocławia.
Klubowe, wspólne działania na rzecz normalizacji sylwetki przynosiły dobre i bardzo dobre wyniki również w stanie zdrowia klubowiczek i ich rodzin. To była bardzo dobra idea.
Działania profilaktyczne i promujące zdrowy styl życia prowadziła również równolegle w czasie regularnych wizyt w Aquaparku w Polkowicach i dla dzieci autystycznych z Bolesławca i okolic.
Doświadczenie zdobyte w czasie wizyt w miejscowościach odległych od Wrocławia pozwoliły na poznanie trudności, z którymi muszą się zmierzyć tamtejsi mieszkańcy, którzy decydują się, z różnych zresztą przyczyn, na radykalną zmianę stylu życia konieczna do uzyskania poprawy zdrowia.

Od kilkunastu lat jest konsultantem dietetycznym programu LEAP wprowadzonym w Polsce nowatorsko przez warszawskie laboratorium diagnostyki opóźnionych reakcji pokarmowych ISO-LAB.

Ukończyła Podyplomowe Studia z zakresu Żywienia Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2006-2007).

Od 2002 r. prowadzi Centrum Dietetyki Klinicznej Futura we Wrocławiu. Bierze czynny i bierny udział w wielu zjazdach i konferencjach związanych z żywieniem człowieka w różnych jednostkach chorobowych w Polsce i zagranica.

Interesuje się szczególnie stosowaniem diet leczniczych w chorobach onkologicznych i autoimmunologicznych, a ponadto w schorzeniach alergicznych, zaburzeniach odporności, schorzeniach przewodu pokarmowego, a zwłaszcza w celiakii dzieci i dorosłych, chorobach neurologicznych, w autyzmie, u dzieci z zespołem Aspergera, nadpobudliwych, ze schorzeniami układu moczowego.

Od lipca 2002 r. związana jest ze stworzonym przez siebie Centrum Dietetyki Klinicznej Futura we Wrocławiu. Konsekwentnie podnosi swoje kwalifikacje, prowadzi działalność oświatowa , skupia się na działaniach profilaktycznych, stworzyła warunki do odbywania praktyk dietetycznych. Ciągle rozszerza swoją wiedze z zakresu toksykologii, zielarstwa, medycyny ortomolekularnej, mikrobiologii, fizyki, biochemii i farmakodynamiki roślin leczniczych.

Od momentu powstania Centrum Futura współpracuje z szeregiem instytucji oraz terapeutów prowadzących program wczesnego wspierania rozwoju dziecka. Od lat współdziała z Panią dr Barbarą Winczurą. Dr Dawidiuk jest współautorem kilku książek o tej tematyce.

Zajmuje się profilaktyką chorób cywilizacyjnych. Współpracuje z szeregiem instytucji prowadzących program wczesnego wspierania rozwoju dziecka. Jest współautorem kilku książek w tej dziedzinie.

Studiuje od lat zagadnienia związane z medycyną orientalną, a zwłaszcza chińską, homeopatią, izopatią, medycyną starożytną, średniowieczną, w tym z medycyną wg św. Hildegardy, antropozofią, historią medycyny i odżywiania, ekologią, medycyną środowiskową.
Wszystkie te wydawałoby się bardzo różniące się od siebie kierunki medyczne a równocześnie i filozoficzne łączy wspólne podejście.
Jest nim położenie nacisku na profilaktykę zdrowia, poszukiwanie źródeł problemów i ich usuwanie a nie walka z objawami, szacunek dla swoich nauczycieli i mistrzów, tradycji, troska o przyszłe pokolenia, troska o nasze środowisko, odpowiedzialne traktowanie Natury w wielu jej aspektach.

Od roku 2005 współpracuje czynnie z francuskim Stowarzyszeniem Vivre sans Douleur (Życie bez bólu) organizując szkolenia i konferencje w Polsce i biorąc udział konferencjach we Francji. W ten sposób upowszechniając wiedzę na temat opracowanej przez doktora Jean-Pierre Schwencka metody La Neuroposture. Wspólnie z Anna Deshayes, jako jedyne osoby z Polski, odbyły wieloletnie szkolenie z tej metody pod jego osobistym kierunkiem.

Z tego tez powodu przywiązuje ogromna uwagę do postawy/ postury swoich klientów, gdyż posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę na temat wzajemnych relacji między systemem nerwowym i mięśniowym, co wpływa na funkcjonowanie wszystkich organów wewnętrznych i co za tym idzie na stan naszego zdrowia.
Generalnie : Primum non nocere (z łac. „po pierwsze nie szkodzić”– jedna z naczelnych zasad etycznych w medycynie)

Phasellus fringilla non nunc Aliquam massa