Dietetyka profilaktyczna i terapeutyczna

 1. ocena stanu odżywienia w oparciu o skrupulatnie przeprowadzony wywiad żywieniowy, wygląd danej osoby lub dziecka, wyniki pomiarów antropometrycznych oraz dostarczone wyniki badań dodatkowych,
 2. ustalanie możliwych przyczyn stwierdzonych odchyleń, o ile nie zostały one do tej pory rozpoznane, czyli diagnostyka żywieniowa,
 3. ustalanie wspólnie z zainteresowanymi celu i możliwości działań dietetycznych z uwzględnieniem aktualnego lub przewlekłego problemu, wieku, płci, istniejących schorzeń,
 4. przygotowywanie indywidualnie dobranych diet, w tym prozdrowotnych diet eliminacyjnych.

Nasza oferta skierowana jest do osób poszukujących wsparcia dietetycznego u dzieci i osób dorosłych:

 • z migrenami,
 • z zespołem jelita nadwrażliwego,
 • z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi,
 • u których istnieje konieczność stosowania diet eliminacyjnych, w tym też w oparciu o test MRT w programie LEAP,
 • z otyłością,
 • z zespołem metabolicznym,
 • z niedoborami wagi, wzrostu, zespołem złego wchłaniania pierwotnym lub wtórnych, w tym z celiakią lub nietolerancją glutenu,
 • z zaburzeniami odporności,
 • z zespołami bólowymi,
 • z chorobami metabolicznymi: cukrzycą, dną moczanową, kamicami pęcherzykową i nerkową, pacjentami długo hospitalizowanymi,
 • ze stłuszczeniem wątroby i innymi, w tym wirusowymi, schorzeniami wątroby,
 • z chorobami nerek,
 • z ostrymi i przewlekłymi chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych, z astmą,
 • ze schorzeniami nowotworowymi,
 • z niedożywieniem jakościowym i ilościowym,
 • ze schorzeniami neurologicznymi,
 • z autyzmem lub zaburzeniami z tego kręgu.

Oferujemy program opieki dietetycznej dla kobiet oraz ich partnerów planujących powiększenie ich rodziny, jak również dla kobiet ciężarnych i karmiących piersią.

Propagowanie prozdrowotnego stylu życia, w tym upowszechnianie metody dr Jean-Pierre Schwencka La Neuroposture, poprzez :

 1. nauczanie o metodzie La Neuroposture – systemu zdrowotnego – prezentacje głównych założeń podczas prelekcji, warsztatów i konsultacji
 2. promowanie ekologicznych rozwiązań w otaczającym nas środowisku
 3. zaangażowanie w programy wspierające prawidłowy rozwój dziecka, zwłaszcza te, które obejmują swym działaniem najwcześniejszy jego etap
 4. czynny udział w inicjatywach obywatelskich służących dobrostanowi ludzi i otaczającej ich Natury
 5. działania oświatowe na rzecz promocji zdrowia człowieka i ziemi, na której żyjemy i zdrowego rozsądku
 6. współprace z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, firmami, mediami oraz osobami prywatnymi posiadającymi wspólne z nami cele ochrony przed zapomnieniem naszego narodowego dorobku intelektualnego i naszych tradycji w celu całościowego działania na rzecz zdrowego fizycznie i psychicznie i do tego coraz bardziej zamożnego społeczeństwa.

Upowszechnianie piękna w różnej jego postaci oraz dobrych wiadomości

 1. promocja rożnej postaci twórczości klientów
 2. dzielenie się informacjami o inspirujących i pozytywnych wydarzeniach

 

id, porta. neque. risus. felis et, amet, quis, facilisis nec